Over de ShuttleShuttle jumpSillycom GraphicsshuttleshuttleSillycom Graphics

Contributie
Bij De Shuttle bestaat de mogelijkheid de contributie in termijnen te voldoen.

De contributies zijn als volgt vastgesteld op de laatstgehouden algemene bestuursvergadering:


Inschrijfgeld:
Eenmalig 15,00 euro voor nieuwe leden

Speeldag:
Per seizoen:
Categorie:
Woensdagochtend
142,50 euro
Senioren

 

 

 Betaaldata:
Bedrag
 
voor 01 september
71,25 euro
aanbetaling
voor 01 oktober
71,25 euro
restant
 

 

 


Betaling:
Op bovengenoemde datum dient de verschuldigde contributie overgemaakt te zijn op bankrekeningnr. NL23 RABO 0326208216 t.n.v. "De Shuttle" onder vermelding van uw naam. Indien dit niet het geval is dan wordt u een 1ste herinnering toegezonden. Na 2 weken krijgt u een 2e herinnering verhoogd met 7.50 euro voor administratieve kosten.

Tienbanenkaart:
Voor badmintonners die niet (b.v. mensen die werken in ploegendienst) in de gelegenheid zijn op een vast speelmoment te badmintonnen heeft "De Shuttle" de tienbanenkaart in het leven geroepen. De tienbanenkaart kost 55,00 euro en is seizoen (9 speelmaanden) geldig. Dit bedrag dient contant voldaan te worden aan de begeleider van het spelmoment. Elke keer dat er gespeeld wordt, wordt van de banen door de begeleider in de zaal afgetekend.

Losse les:
Indien iemand slechts een enkele keer wil spelen, is er de mogelijkheid om tegen betaling van 6,00 mee te spelen.

Info. leenrackets:
Aan nieuwe leden worden leenrackets voor maximaal 1 maand gratis vertrekt. Daarna is het de bedoeling dat u zelf een racket aanschaft. Het is ook mogelijk om een racket te huren. De huurprijs bedraagt 1,50 euro per keer.

Verzekering:
Iedereen die staat ingeschreven als lid van "De Shuttle" is automatisch verzekerd tegen schade ten gevolge van grove nalatigheid van de vereniging. Dit geldt niet voor spelers met een 10-banenkaart en spelers die af en toe een losse les nemen. Het bestuur is niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel en/of verloren, beschadigde en/of gestolen persoonlijke eigendommen.

Langdurige afwezigheid:
Bij langdurige afwezigheid, bijvoorbeeld door blessures of ziekte, vindt geen contributievermindering of contributie- teruggave door de vereniging plaats. In overleg kan bij deze afwezigheid na meer dan een maand, de contributie in het seizoen daaropvolgend in mindering worden gebracht.

De Shuttle wordt gesponsord door

spacespacespacespacespacespacespacespacespace